Från idé till färdig trycksakRGB---CMYK_fril

CELA har en modern prepressavdelning med kompetens att kunna hantera dokument från både Mac- och PC-miljö. Vårt produktionssystem är anpassat för jobb i RGB,  CMYK, PDF och öppna dokument.

Repron utförs på digital väg. Tack vare IT-utvecklingen utgör idag det digitala arbetet en klart större del än den motsvarande. Med det digitala originalet får vi en fiktiv verklighet, vilket i hög grad påverkar bedömningen av förlagan. Trots detta har den digitala tekniken fått en allt större betydelse för originalframställning och fotografering. Detta gäller även dagens provtryckssystem. För att bibehålla hög kvalitet och ligga i teknisk frontlinje har vi därför valt att arbeta med ett ICC-flöde och med de främsta produktionssystemen som finns på marknaden, vilka uppfyller en rad viktiga kriterier i vårt kvalitet- och miljötänkande.

CELA har en modern prepressavdelning med kompetens att kunna hantera dokument från både Mac- och PC-miljö. Vårt produktionssystem är anpassat för jobb i RGB,  CMYK, PDF och öppna dokument.

Våra provtryck är kalibrerade mot gällande papper och återger därför förväntat tryckresultat med hög säkerhet. CELA har stor kompetens inom tryckteknik, färgkalibrering och filhantering ser till att alla originalöverlämningar till tryck löper smidigt och utan problem.

Vill du ha hjälp med att skapa tryckfärdiga PDF:er eller har frågor kring vår prepress? Ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner.

Mathias – 0521-26 26 44 eller maila till Mathias >>
Conny – 0521-26 06 57 eller maila till Conny >>