Kuvertering3

Vi kuverterar ditt utskick. Med OMR-Barcode kodning kan du få olika inlagor i kuverten. Inlagorna kodas och styrs utifrån det in i kuvertet av vår kuverteringsmaskin. På så sätt kan vi hantera dina olika målgrupper i samma kuverteringsarbete, men också se till att dokument med samma adress stoppas i samma kuvert. Detta gör ditt utskick mer kostnadseffektivt genom optimerad kostnad för porto.

– Vi kan kuvertera S65, C5 C4 format.

kuvertering4