Prepress – framställning av ett tryckbart original

Vårt prepress team hjälper dig med hela eller delar av arbetsprocessen som äger rum innan tryck: från idé, layout, bildhantering och elektronisk logistik till ett tryckbart original.

Repro – förberedande arbetet inför tryck

Om du har ett färdigt original behöver du bara lämna in det till vår prepress avdelning som tar hand om detta viktiga delmoment i det tryckförberedande arbetet. Repro/prepress arbetet utförs på digital väg. Det är väldigt viktigt att du kontrollerar att det du får från prepress avdelningen stämmer överens med ditt original då det kan hända att vissa delar faller bort under arbetet.

För att bibehålla hög kvalitet och ligga i teknisk frontlinje arbetar vi med ett ISO certifierat arbetsflöde och med de främsta produktionssystemen som finns på marknaden.

Därmed uppfyller vi en rad viktiga kriterier i vårt kvalitets- och miljötänkande.

Repro/prepress är ett viktigt delmoment i det mera omfattande tryckförberedande arbetet. Det är här som den trycktekniska grunden läggs, alltså de faktorer som påverkar och möjliggör ett lyckat tryckresultat. Med repron ser vi till att kopia ligger så nära original som möjligt.

Samordning, trygghet och kostnadseffektivitet!

Om ditt projekt vidrör fler av de tjänster vi erbjuder, som repro, bildhantering och originalframställning, så samordnar vi lätt dessa, vilket ger ett snabbare flöde och färre kostsamma mellanhänder.

För att lyckas med trycket krävs planering, rätt förutsättning och förberedelse. Detta tryggar ditt projekt och sparar dessutom dyrbar tid!

Offsettryck – en anrik teknik i modern tappning

När du behöver en större upplaga av trycksaker med hög kvalitet är offsettekniken den mest kostnadseffektiva. Trots att det är en anrik teknik så har vi de nyaste maskinerna och använder oss av den senaste tekniken!

Digitalprint – ett komplement till offset tekniken

När du behöver snabb leverans på en mindre upplaga av trycksaker då är digital tekniken att föredra framför offsettrycket. Tekniken är den senaste inom tryckutvecklingen och är även känd under begreppet ”print on demand”. Vi har två maskiner som kan ta emot upp till 250 jobb om dagen!

Variabelprint – det senaste inom den personaliserade tekniken!

För att personalisera ett adresserat utskick och därför få en högre responsfrekvens erbjuder vi dig det senaste inom digitalprinttekniken dvs. variabelprint. Vi jobbar med Xmpie Udirect Studio. Med denna teknik kan du personalisera ditt utskick på flera ställen på ett ovanligt och personligt sätt som gör att adressatens intressenivå.