Zip-drive

0

,Enhet för att lagra eller hämta information från en optisk datalagaringsskiva. Se Zip.