Ytstyrka

0

,Ett mått på pappersytans styrka. Viktigt för att papperets yta inte ska slitas loss av tryckfärgen under tryckning.