Xerografiska processen

0

,Elektriska laddningar från fotokonduktor kan påverkas med ljus. En process som utnyttjas i kopiatorer och laserskrivare.