Versaler

0

,Stora bokstäver i motsats till gemena – små bokstäver. De stora bokstäverna kallas för VERSALER, ex. ‘A’. Motsatsen är små bokstäver (gemener), ex. ‘a’.