Vått i vått

0

,Som det låter, dvs att delfärgerna trycks direkt på varandra utan mellanliggande torkning (offsetmetod, till exempel).