Våtoffset

0

,Tryckfärgen ‘sätts av’ via en gummicylinder till pappret till skillnad från djuptryck och flexografi där tryckformen trycker direkt på tryckbäraren (pappret). Se även Litografiska principen.