Variabeldata

0

,Teknik som gör att man kan ändra trycksidans innehåll i full tryckhastighet på varje tryckark, exempelvis numrering, adressering, etc.