Utskjutning

0

,Beroende på format, antal sidor och efterbehandling, placeras trycksakens sidor enligt ett schema till färdigt tryckmontage som är lika stort som själva tryckarket.