Utskjuten film

0

,Utskjuten film skrivs ut i tryckarkets format, oftast med flera dokumentsidor bildar ett montage.