Utfall

0

,Bilder eller objekt som ska utnyttja hela sidformatet eller en sidas kant av en trycksak måste tryckas med utfall. För att uppnå ett lyckat resultat krävs att man tagit hänsyn till skärsmånen, som varierar mellan 3-5 mm.