Utfall ²

0

,Bilder eller objekt som ligger över ett uppslag kallas för utfall över uppslag.