Ursparning

0

,Om man exempelvis vill lägga en gul text på en svart tonplatta krävs att texten sparas ur den svarta tonplattan för att den svarta färgen i tonplattan inte skall framträda i den gula textfärgen. De flesta layoutprogram tar med automatik hänsyn till detta, men det bör man vara förvissad om för att inte oönskade effekter skall uppstå. Motsatsen till ursparning är övertryck.