Urklippsbana

0

,En bana markerar/anvisar en vald del i en bild som ‘läggs fri/klipps ut’ från omgivande motiv eller bakgrund via ett bildbehandlingsprogram.