Upplösning

0

,Beskriver informationstätheten. Mäts i DPI respektive PPI. Läs mer om DPI och PPI.