UCR

0

,Under Color Removal. Separerar, till skillnad från GCR, endast bildens mörka neutrala toner. UCR-metoden är dock känslig för färgstick. Se Akromatik och GCR.