UCA

0

,Under Color Addition. Kulörfärgsaddition. Svart som trycks enbart med den svarta delfärgen är svår att få riktigt mättad (hög densitet). Ett sätt öka mättnaden är att lägga till de andra delfärgerna.