Tryckbärare

0

,Kallas det material man trycker på.