Trumscanner

0

,En scannertyp där originalet fästs vid en roterande glastrumma till skillnad från en planscanner.