Tristimulusvärde

0

,Det mänskliga perceptionen av kulörer förklaras med hjälp av tre känslighetskurvor, s.k. tristimulusvärden.