Trappning

0

,Tryckfärger som trycks ovanpå varandra fäster olika mycket på varandra. Detta fenomen mäts i procent.