Tonvärde

0

,Den procentuella mängden av en grundkulör.