Tonskala

0

,Alla toner från 0 till 100 procent av en viss kulör.