Tonövergång

0

,Övergång mellan olika toner. Se Toning ².