Tonomfång

0

,Hela den kulörrymd som kan återges/skapas inom sitt särområde. Se Kulörrymd.