Toning ²

0

,Toning, detsamma som tonövergång. Övergången mellan olika toner/kulörer sker med bestämda avstånd. Man skiljer på hårda och mjuka övergångar.