Tertiärkulörer

0

,En tertiärkulör består av alla tre primärkulörerna.