Svällning

0

,Metod som används för att undvika oönskade glipor mellan objekt i en trycksak.