Stokastiskt raster

0

,Ett frekvensmodulerat raster, som ger intryck av att vara slumpartat (slumpraster).