Spektrum

0

,Kallas den del som av ljuset som är synlig. Ligger mellan den infraröda och ultravioletta våglängden, dvs mellan 705 nm och 385 nm.