Soft-proof

0

,När granskning och korrektur av ett original/dokument sker bildskärm.