Smetning

0

,Uppstår på grund av för hög total färgmängd eller för kort torktid kan tryckarken smeta av färg på varandra.