Slumpraster

0

,Rasterpunkternas avstånd är slumpartade istället för varierade i storlek.