Sidbeskrivningsspråk

0

,Styrkod som anger en sidas uppbyggnad, exempelvis mot en skrivare. Vissa skrivare arbetar enbart med sidbeskrivningsspråket PCL och klarar därför inte att skriva ut s.k. eps-filer (postscript).