Seriffer

0

,Små krokar i ett teckensnitts ändar, som på exempelvis teckensnitten Garamond, Berling etc.