Separationsinställningar

0

,Separationsinställningarna är baseras på tryckmetod, pappersegenskaper med mera. Vid separering tas hänsyn till bland annat punktförstoring, svartgenerering, total färgmängd etc.