Sekundärkulör

0

,En sekundärkulör består av två primärkulörer.