Schablon

0

,Det skikt som inte släpper igenom färg i screenduken. Samma princip som schablonmålning.