Sättare

0

,Enhet som exponerar och skriver ut tryckfilm.