Samplingsfaktor

0

,Det är en väsentlig skillnad mellan bildupplösning och rastertäthet (trycksaksupplösning). Inläsningsupplösningen eller den slutliga bildupplösningen är enkelt uttryckt den mängd information som bilden innehåller.Det finns en s.k. brytpunkt där pixeltätheten i en bild blir synbar i en trycksak. Förhållandet mellan detta är samplingsfaktorn, där faktorn 2 är optimal vad gäller återgivning, med andra ord 2 multiplicerat med rastertätheten, som anges i lpi, ger den optimala bildupplösningen, ppi.