Rivvals

0

,Rivvalsen finns i färgverket och finfördelar tryckfärgen så att en tunn fin färgfilm bildas.