Ripptid

0

,Den tid det tar för rippen att rippa, dvs rastrera ett dokument eller en dokumentsida.