Ripp

0

,Rip(p) (Raster Image Processor). Är en mjuk- eller hårdvara som beräknar och rastrerar dokumentsidor före film- eller plåtexponering.