RGB-läge

0

,En bild i RGB-läge består tekniskt sett av tre separata pixelbilder i gråskaleläge som representerar respektive röd, grön och blå. Det innebär också att en RGB-bild upptar tre gånger så mycket minne som en gråskalebild i samma storlek och upplösning.