Registrering

0

När arken i arktransporten hos en tryckpress justeras för att de ska gå igenom tryckpressen så lika som möjligt. Registreras inte arken finns det risk för att trycket hamnar olika på olika ark.