Registerstift

0

,Ett registersystem bestående av små stift som används dels vid filmmontering och plåtexponering, dels vid själva plåtintaget i tryckpressen för att man ska få så god passning som möjligt mellan delfärgerna i ett tryckintag.