Registermärken

0

Registermärket (passmärke) används för att kontrollera att delfärgerna trycks i enlighet med separeringen och filmutskjutningen. (passmärke)