Rättvänd film

0

,När emulsionssidan på en tryckfilm är rättvänd mot sig, dvs när tryckbilden är rättvänd och man samtidigt har emulsionssidan mot sig. Jämför felvänd film.